Kirjoitettu 21.8.2023

Karkkilan yleiskokoukset 2023

Tervetuloa Karkkilan Perussuomalaiset ry:n yleiskokouksiin!

Ylimääräinen yleiskokous 3.9.2023 klo 18:00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen hallituksen täydentäminen ja toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022 ja 2023.
Paikka: ABC Masuuni Karkkila, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila
Aika: 3.9.2023 klo 18:00

Sääntömääräinen kevätkokous 1.10.2023 klo 18:00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikka: ABC Masuuni Karkkila, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila
Aika: 1.10.2023 klo 18:00

Sääntömääräinen syyskokous 1.10.2023 noin klo 19:00 kevätkokouksen jälkeen

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan piirihalllituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen vuodelle 2024.
Paikka: ABC Masuuni Karkkila, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila
Aika: 1.10.2023 noin klo 19:00, mutta kokous alkaa heti kevätkokouksen jälkeen

Kirjoitettu 15.11.2022

paikallisyhdistyksen kokous

Pidämme kokouksen 21.11.-22 jossa käymme läpi kaupungin ensivuoden talousarviota.
Lisäksi valintoja puheenjohtajistoon sekä luottamuspaikkoihin.
Paikka ja aika: Naulapolku 5
03600 Karkkila Klo:18.00
Paikalle tervetulleita kaikki alueen perussuomalaiset.
Ilmoita osallistumisesi kahvin määrän arvioimiseksi: pelefinland@nullgmail.com
tai 0500351040

Kirjoitettu 17.10.2016

EU:n budejtin kasvattaminen ei käy

EU:n budjetin kasvattaminen ei käy Suomelle

Hallitus otti tällä viikolla alustavasti kantaa EU-komission ehdotukseen tehdä muutoksia EU:n monivuotisiin rahoituskehyksiin. Kyseessä on väliarvio, josta sovittiin nykyisen kehyskauden alussa. Jos komission esittämät määrälliset lisärahoitustoimet toteutuisivat, suorat maksuvaikutukset Suomelle olisivat alustavan arvion mukaan n. 100 miljoonaa euroa seuraavien vuosien aikana.

Jos komission esittämät muutokset otettaisiin täysimääräisinä käyttöön ja ne myös konkretisoituisivat maksumäärärahoiksi, Suomen rahoitusosuus kasvaisi vuosien 2017–20 aikana n. 450–600 miljoonaa euroa.

Tämä ei tietenkään Perussuomalaisille käy. Ministerimme vaativat Suomen kantaan selkeän kirjauksen siitä, että Suomi ei hyväksy lisärahoitusvaatimuksia eikä budjetin koon kasvattamista. Ilman Perussuomalaisia kanta olisi ollut huomattavasti pehmeämpi.

Muilta osin Suomi on valmis lisäämään joustavuutta EU-budjetissa. Meille sopii se, että varoja kohdistetaan uudelleen esimerkiksi kasvuun ja työllisyyteen. Myös maahanmuutosta aiheutuneet kustannukset tulisi ottaa paremmin huomioon. Mutta kohdennusten täytyy tapahtua maksukaton puitteissa.

Työttömyysaste laskussa

Hallituksen ja ennen kaikkea Perussuomalaisten yksi keskeisimpiä tavoitteita tällä vaalikaudella on työllisyyden lisääminen Suomessa. Tilanne on ollut hankala jo pitkään, ja edellinen hallitus hankaloitti sitä entisestään hukkaamalla yli 100 000 työpaikkaa.

Hallituksen kovan työn tuloksena näkyy pieniä valonpilkahduksia. Syksyn alussa työttömyysprosentti oli 7,2. Viime vuonna samaan aikaan luku oli 8,3. Työllisyysaste puolestaan nousi 68,8 prosentista 69,9 prosenttiin.

Eilen saimme kuulla, että usean suomalaisen yrityksen tulosnäkymät ovat parantuneet. Moni on palaamassa kasvu-uralle. Siinä on jälleen yksi merkki Suomen suunnan kääntymisestä.

Työvoimapalvelut tehostuvat

Hallitus haluaa Jari Lindströmin johdolla tukea työnhakijoita työnhaussa entistä paremmin. Yksi keinoista on pitää entistä tiiviimpää yhteyttä työnhakijaan. Ensi vuoden alusta lähtien kaikki työttömät työnhakijat haastellaan kolmen kuukauden välein.

Julkisuudessa on liikkunut huolia siitä, että haastattelujen tarkoitus olisi vain kiusata ihmisiä ja jakaa työttömille lisää karensseja. Näin ei ole. Haastattelujen tarkoitus on palvella työtöntä. Tarkoituksena on, että työnhakija pääsee takaisin työelämään ja että avoimet työpaikat saadaan täytettyä mahdollisimman nopeasti.

On erittäin tärkeää, että työtön ei koe jäävänsä yksin. Resurssit ovat tässä taloustilanteessa niukat, mutta meidän on tehtävä kaikkemme, jotta työttömyysjaksot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Kirjoitettu 23.9.2016

Liikennekaari ja perussuomalaisten kädenjälki

Perussuomalaiset tekivät liikennekaaresta paremman

Hallitus otti jälleen tällä viikolla merkittävän askeleen yhden tämän vaalikauden kärkihankkeen toteuttamiseksi, kun esitys liikennekaaren ensimmäisestä vaiheesta valmistui. Liikenneministeri esitteli luonnoksen uudistukseksi jo keväällä, mutta se ei silloin Perussuomalaisille kelvannut. Halusimme tehdä siitä paremman.

Nyt hyväksytyssä esityksessä Perussuomalaisten tavoitteet täyttyvät. Kokonaisuudessaan liikennekaari on osa normien purkua ja mahdollistaa liikenteen digitalisoinnin. Ammattiliikenteen tuottavuus paranee ja asiakkaille palvelujen saatavuus tehostuu. Meille tärkeää on, että palvelujen laatu ja saatavuus turvataan koko maassa.

Toisin kun muut hallituspuolueet olisivat esittäneet, Perussuomalaisten vaatimuksesta taksiliikenne säilyy luvanvaraisena ja sen kotimaisuus turvataan. Taksiyrittäjän on ilmoitettava pääasiallinen palveluaika sekä toiminta-alue ja yritysten kotipaikkana on oltava Suomi ja yrityksellä tulee olla suomalainen Y-tunnus. Ajoneuvo pitää olla rekisteröity Suomeen ja katsastettu. Kuljettajalla on oltava ajolupa ja hänen on osattava suomea. Ajolupa voidaan evätä liikennerikkomuksiin tai törkeisiin rikoksiin syyllistyneiltä.

Kaikilla takseilla on siis jatkossakin yhtäläiset mahdollisuudet ja velvollisuudet harjoittaa liiketoimintaa. Suomesta ei tullut taksiautoilun villiä länttä vaan toiminta pysyy kontrolloituna.

Tekopyhä oppositio vastustaa kaikkea

Vuoden 2017 budjettia käsiteltiin eduskunnassa koko viikko. Oppositio syytti hallitusta minkä kerkesi erilaisilla väitteillä suurituloisten suosimisesta ja kaverikapitalismista. Demarit esittivät velkapiirakkansa, jota jopa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan haukkui populistiseksi. Se, kuten muutkin opposition väitteet, kun eivät perustuneet oikein mihinkään. Tekopyhyys vain paistoi.

Perussuomalaiset ovat jo pitkään tienneet ja sen ääneen myös sanoneet, että edellinen hallitus teki virheen antaessaan suuryrityksille ylisuuren, melkein miljardin euron yhteisöveron alennuksen. Se suosi suurituloisia ja oli todellinen esimerkki kaverikapitalismista. Päätöksestä hyötyivät lopulta eniten suuret pankit. Toiko se työpaikkoja ja kotimaista kysyntää? Epäselväksi on jäänyt. Ja valtiovarainministeripuolueenahan oli tuolloin SDP.

Nykyinen hallitus on tehnyt toisenlaisen arvovalinnan. Oikeudenmukaisemman ratkaisun, jolla parannetaan ostovoimaa ja talouskasvua. Siitä on laskelmia ja faktaa. Me annamme palkansaajille ja eläkeläisille vastaavan kokoluokan veroalennukset kuin suuryritykset edellisellä hallituskaudella saivat. Me painotamme niissä pieni- ja keskituloisia.

Oikeudenmukainen perintöverotus

Oppositio on syyttänyt hallitusta myös siitä, että se antaa miljoonaperijöille perintöveroalen. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Tämän hallituksen perintöveroale annetaan kaikille perinnöille ja samalla muun muassa korotetaan 50 %:lla lesken ja alaikäisen lapsen verovapaan perinnön osuutta.

Lisäksi tukitaan vihdoin porsaanreikä, joka on mahdollistanut pankeille tuottoisan bisneksen suunnittelemalla perintöverotusta säästöhenkivakuutuksella.

Kirjoitettu 23.6.2016

Lakiesityksiä hyväksytty ja Guggenheimille auf Wiedersehen

Tukku hyviä lakiesityksiä hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta jää kesätauolle tänään. Viimeisinä viikkoina täysistunnossa on hyväksytty useita lakiesityksiä, jotka nyt etenevät käytäntöön. Demokratia on joskus hidasta. Päätöksen tekemisestä alkaa usein kuukausia kestävä lainsäädäntötyö. Määrätietoinen uurastus monille Perussuomalaisille tärkeissä asioissa tuottaa vihdoin tulosta, ja hallituksen päätösten vaikutukset alkavat näkyä myös käytännössä.

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla kaksi merkittävää muutosta ulkomaalaislakiin. Molemmilla muutoksilla toteutetaan hallitusohjelmaa sekä maahanmuuttopoliittisen ohjelman kirjauksia. Muutoksilla tiukennetaan perheenyhdistämisen ehtoja. Jatkossa kriteerinä ovat tiukat tulorajat.

Lisäksi muutoksilla lyhennetään kielteisen turvapaikkapäätöksen valitusaikoja. Tämän myötä prosessi nopeutuu. Kielteisiä päätöksiä annetaankin nykyään entistä enemmän, kun lähtömaiden turvallisuusarvioiden päivitykset näkyvät jo käytännössä. Helsingin Sanomat uutisoi tällä viikolla, että yli puolet toukokuussa annetuista päätöksistä on ollut kielteisiä.

Eduskunta on hyväksynyt myös lakimuutoksen, jolla omais- ja perhehoitajien asema paranee. Vapaapäivät taataan ja perhehoitajien palkkio nousee. Vihdoin siirrytään siis juhlapuheista tekoihin.

Nämä ovat esimerkkejä päätöksistä, jotka ovat syntyneet nimenomaan meidän aloitteestamme. Ilman meitä näitä hyviä muutoksia ei olisi tehty.

Ei Guggenheimia

Perussuomalainen kädenjälki näkyy hallitustyöskentelyssä meille tärkeiden asioiden edistämisessä, mutta myös meille epämieluisten asioiden torppaamisessa. Jälkimmäiset ”voitot” tulevat tietysti harvoin julkisuuteen.

Yksi kuluneen kevään kestoaihe on ollut Guggenheim-museo, jonka hallituskumppanit ovat toistamiseen nostaneet pöydälle. Perussuomalaisten ansiosta hallitus ei osallistu Guggenheim-museon rakentamiseen. Keskusta ja kokoomus olisivat molemmat olleet valmiita myöntämään 50 miljoonaa euroa valtion rahaa kyseiseen hankkeeseen. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että aikana, jolloin joudumme tekemään kovia leikkauksia, syytäisimme veronmaksajien rahoja elitistisiin projekteihin.

Jankkaus ja taivuttelu jatkui viikkoja, mutta viimein Perussuomalaisten viesti meni perille: Valtio ei osallistu Guggenheimin rahoitukseen!

Kirjoitettu 21.5.2016

Uutistiedote – normien purkua ja jälkien korjaamista

Suomalainen työ ja normien purku edellä alkoholipolitiikassa

Perussuomalaisten tavoitteena on ollut nykyistä vapaampi alkoholipolitiikka. Vaikuttaminen hallituksessa toi jälleen tulosta. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät linjasivat tällä viikolla, että vahvat oluet, siiderit ja lonkerot ovat tervetulleita kauppojen hyllyille. Lain tullessa voimaan, kaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden raja nostetaan 5,5 prosenttiin. Muutoksesta hyötyy kauppojen ja kuluttajien lisäksi myös panimoteollisuus, johon arvioidaan syntyvän 300 uutta työpaikkaa.

Lisäksi alkoholilain muutoksessa pureudutaan normien purkuun, kun erilaisia lupakäsittelyjä sujuvoitetaan. Jatkossa esimerkiksi kaikkien anniskeluravintoloiden on yhdellä ilmoituksella mahdollista jatkaa tarjoilua klo 04.00:än. Lisäksi ravintolat voivat anniskella kaikkia alkoholijuomia yhdellä luvalla. Näillä toimilla parannetaan yrittämisen edellytyksiä ja vähennetään byrokratiaa.

Uudistuksilla parannetaan myös suomalaisyritysten mahdollisuuksia vientiin, kun alkoholia valmistavien yritysten ulkomainen verkkokauppa vapautetaan sääntelystä. Näin suomalaistoimijat pääsevät samalle viivalle ulkomaisten kilpailijoiden kanssa.

Suomen suunta kääntyy

Nykyinen hallitus peri edeltäjiltään kriisiytyneen Suomen. Lukuisia heidän virheitään on jouduttu korjaamaan. Viimeisimpinä mm. jätevesiasetuksen kohtuullistaminen sekä omistajaohjauspolitiikan uudet linjaukset. SDP on vastustanut tätä kaikkea – mitkään uudistukset eivät ole puolueelle kelvanneet.

Silti he yrittivät hajottaa hallituksen tekemällä välikysymyksen Suomen suunnasta. Vaikka kaikkea sitä, mitä demarit pitävät nyt huonona, he ovat olleet itse aiemmin tekemässä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj. Sampo Terho totesikin eduskuntakeskustelussa aivan oikein, että välikysymys on vain tekopyhää puoluepolitikointia. SDP:llä ole mitään eväitä kääntää Suomen huonoa suuntaa. Vastustamalla kaikkea he käytännössä lupaavat olla tekemättä mitään.

Hallitus on istunut pian vuoden. Tulokset alkavat näkyä, kun hallitusohjelmaa askel askeleelta toteutetaan. Se sisältää kaikki toimenpiteet siihen, että Suomen suunta saadaan käännettyä.

Kunnille lisää rahaa omais- ja perhehoidon lisäämiseen

Hallitus päätti torstaina tämän vuoden toisesta lisätalousarviosta. Kunnille osoitettiin lähes 50 miljoonaa euroa lisää rahaa omais- ja perhehoidon kustannusten kattamiseen. Jatkossa tarvittavat vapaapäivät omaishoitajille on turvattu ja perhehoitajat saavat lisää palkkiota. Lisätalousarvion myötä nämä panostukset on kunnissa mahdollisuus panna täytäntöön heti kun laki heinäkuun alussa astuu voimaan.

Omais- ja perhehoitajat ovat korvaamaton voimavara. Jo vuosia lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat vaatineet parannuksia omaistaan hoitavien asemaan. Nyt se paranee.

Kirjoitettu 6.5.2016

Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikasta on tullut Suomen linja

Kotouttamisesta ei tule maahanmuuttajille ohituskaistaa

Turvapaikanhakijakriisi on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen: kotouttamiseen. Uusia hakijoita tulee tällä hetkellä hyvin vähän, ja moni viime vuonna saapuneista on palannut vapaaehtoisesti kotiinsa. Mutta niille, joiden kohdalla kriteerit täyttyvät, myönnetään oleskelulupa.

Hallitus esitteli tällä viikolla toimintaohjelman, jonka tavoitteena on nopeuttaa kotoutumista ja kuntiin siirtymistä. Kokonaisuus on haastava ja pöydällä on vain vaikeita valintoja, mutta niistä pitää osata valita vähiten huonot.

Oleskeluluvan saaneiden kohdalla paras vaihtoehto on tehokas kotouttaminen. Vastaanottokeskuksissa odottelu on kaikista kallein vaihtoehto. Toimettomuus johtaa monesti myös syrjäytymiseen.

Tällä hetkellä kuntapaikkoja ei ole riittävästi tarjolla ja hallitus tavoittelee ohjelmallaan niiden lisäämistä. Mutta kuntiin sijoittamisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että kuntia pakotettaisiin vastaanottamaan oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.

Pidämme huolen myös siitä, että maahanmuuttajille ei luoda ohituskaistoja esim. koulutukseen tai työelämään. Erityisoikeuksia työnhaussa ei jaella, vaikka panostuksia esim. kielen oppimiseen lisätään.

Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikasta on tullut Suomen linja

Eduskunta kävi tiistaina ajankohtaiskeskustelun turvapaikka- ja kotouttamispolitiikasta. Useat mediat, esimerkiksi Iltalehti, tiivisti keskustelun pääasian otsikolla ”Eduskunta totesi: Suomesta tuli nuiva maahanmuuttopolitiikassa”. Muut hallituspuolueet ovat tulleet Perussuomalaisten linjoille.

Perussuomalaiset kansanedustajat toivat keskustelussa esille puolueen vaikutuksen Suomen maahanmuuttopolitiikan kiristymiseen. Muun muassa hallituksen 80 kohdan turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma toteuttaa lähes kaikki ne vaatimukset, joita Perussuomalaiset ovat jo pitkään ajaneet.

Muun muassa perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat, humanitaarisen suojelun mahdollisuus poistuu ja turvapaikan saaneiden sosiaaliturvasta on tulossa vastikkeellista. Osassa toimenpiteistä lain valmistelu on vielä kesken.

Oppositiossa SDP:n linja turvapaikkapolitiikassa on täysin hämärä. Vihreät, vasemmistoliitto ja RKP kritisoivat hallitusta erityisesti perheenyhdistämisen tiukentamisesta. Heidän linjallaan Suomen maahanmuuttopolitiikka olisi koko Euroopan löysintä ja se näkyisi varmasti tulijamäärissä.

Taistelu Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksen puolesta jatkuu

Perussuomalaiset ovat puhuneet paljon Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksen säilyttämisen puolesta. Laitos on kaupungille ja koko seutukunnalle erittäin tärkeä. Asia on kuitenkin opetusministeri Grahn-Laasosen päätäntävallassa emmekä voi noin vain astua toisen ministerin varpaille. Olemme kuitenkin vedonneet useaan kertaan ministeri Grahn-Laasoseen, ja vääntö asiasta jatkuu edelleen.

Kirjoitettu 30.4.2016

Paskalakiin muutoksia ja veropakolaisuudelle loppu

Jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti

Hallitus sopi tällä viikolla jätevesiasetuksen eli ns. paskalain merkittävästä lieventämisestä juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa aikanaan sovittiin. Asia on Perussuomalaisille mieluinen. Päätös on tehty meidän vaatimuksestamme.

Haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyä muutetaan selkeämmäksi ja järkevämmäksi. Jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa, ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä. Näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen määräaikaa myöhennetään syksyyn 2019. Lisäksi kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai jos kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi.

Muilla alueilla ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt vapautetaan velvoitteista. Niiden kohdalla jätevesisäädäntöä joutuu noudattamaan vain siinä tapauksessa, että kiinteistöön rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai korjataan kokonaisuudessaan. Toinen poikkeama on rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Käytännössä kynnys asettuu siis varsin korkealle.

Uusi verosopimus Portugalin kanssa – veropakolaisuudelle loppu

Hallitus on saanut neuvoteltua uuden verosopimuksen Portugalin kanssa. Sopimuksen ydin on se, että jatkossa Suomi voi alkaa verottaa Portugaliin maksettavia yksityisen alan eläkkeitä. Toisin sanoen Suomessa tienattavista eläkkeistä pitää maksaa verot Suomeen. Tähän saakka Portugaliin muuttaneet suomalaiset ovat voineet saada yksityisen sektorin eläketulonsa verovapaasti, ja moni on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja paennut kotimaan verottajaa.

Sosiaalidemokraatit puhuivat kyseisestä epäkohdasta paljon viime kaudella, mutta niin vain tässäkin asiassa tarvittiin Perussuomalaiset hallitukseen, ennen kuin ongelma saatiin korjattua.

Ennätysmäärä turvapaikanhakijoita lähtee takaisin kotiinsa

Yhä useampi Suomen tiukentuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan pettynyt turvapaikanhakija on päättänyt lähteä vapaaehtoisesti takaisin kotiin. Monet lähtevät jo ennen lopullisen turvapaikkapäätöksen valmistumista. Maahanmuuttoviraston mukaan palaajia on ollut alkuvuodesta ennätysmäärä.

Nato-arvio valmistui

Neljän ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijan laatima Nato-arvio luovutettiin pe 29.4. ulkoministeri Timo Soinille. Arvion laatimisesta sovittiin aikoinaan hallitusneuvotteluissa.

Arviosta on syytä muistaa, että se ei ole hallituksen asiakirja vaan itsenäinen asiantuntija-arvio, joka toimii tausta-aineistona hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinnalle. Se toivottavasti myös rohkaisee avoimeen ja ennakkoluulottomaan Nato-keskusteluun Suomessa.

Kirjoitettu 8.4.2016

Kehysriihen jälkimainingeissa

Perussuomalaiset tyytyväisiä hallituksen kehyspäätökseen. Vain hallituksessa voi vaikuttaa. Ja niin Perussuomalaiset ministerit jälleen todenteolla tekivät, kun hallitus neuvotteli tulevien vuosien taloussuunnitelmasta. Hallitusohjelmasta pidetään kiinni ja tarvittavat säästöt ja uudistukset toteutetaan, jotta Suomen talous saadaan käännettyä kasvuun. Olemme mukana tekemässä historiallisia muutoksia.

Kehysriihessä säästöpäätöksiä tehtiin noin 400 miljoonan euron edestä, sillä inflaatio on ollut alhaisempi kuin hallitusohjelmaa laadittaessa arvioitiin ja tuolloin sovittuja indeksisäästöjä ei ole syntynyt. Tilanne korjataan tekemällä tasasuuruinen 0,85 prosentin vähennys näihin menoihin, jolloin hallitusohjelman mukaiset säästöt saadaan toteutettua.

Opposition marmatus siitä, että suomalaisten perusturvaa tällä päätöksellä leikattaisiin ja suomalaiselta köyhältä entisestään riistettäisiin, ei pidä paikkaansa. Säästöt kohdistuvat samoihin kohteisiin ja samansuuruisina, mitä hallitusohjelmassa sovittiin.

Muita säästöjä haettiin mm. kehitysyhteistyöstä ja sairaspäivärahoista suurituloisilla.

Hallitus päätti myös merkittävistä panostuksista ja uudistuksista työllisyyden hoitoon. Uudistukset valmistellaan oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin johdolla ja esittelemme niitä tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä.

Merkittäviä Perussuomalaisten läpi ajamia taloudellisia panostuksia olivat myös 8 euron kuukausikorotus takuueläkkeeseen, poliisin määrärahojen korotus, vankilaverkon säilyttäminen ja kahdeksan merkittävän liikennehankkeen toteuttaminen.

Missä EU, siellä ongelma

Ulkoministeri Timo Soini totesi kymmenen vuotta sitten ensimmäistä kertaa: Missä EU, siellä ongelma. Tämä pätee edelleen ja se tuli hallituksen eteen myös kehysriihessä.

EU kieltää Suomelta nykyisenkaltaisen makeisveron, joten siitä on luovuttava ja tilalle oli löydettävä jokin uusi noin 100 miljoonaa euroa tuottava vero.

Vaihtoehtoina hallituksella oli korottaa bensaveroa tai yleistä arvonlisäveroa. Kumpikaan ei ole hyvä vaihtoehto. Hallitus päätyi korottamaan bensaveroa niin, että keskimääräiselle henkilöautoilijalle tämä tarkoittaa 30–35 euron lisämenoa vuodessa.

Perussuomalaisten vaatimuksesta hallitus kuitenkin tarkkailee öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitystä ja mikäli hinta nousee yli 80 dollariin barrelilta, veronkorotusta tarkastellaan uudelleen.

Sotea viedään eteenpäin Perussuomalaisten viitoittamalla ladulla Kehysriihen yhteydessä hallitus tarkensi myös sosiaali- ja terveysuudistuksen etenemistä. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä on vienyt ansiokkaasti hallituksessa eteenpäin niitä linjauksia, jotka Perussuomalaisille ovat tärkeitä. Hanke eteneekin nyt kansalaisen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Perussuomalaisten vaatimuksesta peruspalvelut turvataan aina maakunnan toimesta. Merkittävää on edelleen tasalaatuiset julkiset palvelut. Valinnanvapaus toteutetaan harkiten. Perusterveydenhoidossa valinnanvapaus tuo tehoa ja palvelee asiakkaita, mutta ei kuitenkaan johda ylikansallisten yritysten hallitsemaan järjestelmään. Pienten ja keskisuurten yritysten asema turvataan.

Sote-uudistus etenee kevään aikana eduskuntaan ja tulee voimaan aikataulussaan. Tämä hallitus on kymmenessä kuukaudessa päässyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa pidemmälle kuin kaksi edellistä kahdeksan vuoden aikana pääsi.

Kirjoitettu 3.4.2016

Omais- ja perhehoitajien ahdinkoon vihdoin parannusta

Omais- ja perhehoitajat ovat tärkeä voimavara. Omais- ja perhehoito on inhimillisin hoitomuoto. Lisäksi se säästää yhteiskunnan kustannuksia. Työ on rankkaa ja palkkiot pieniä. Jo vuosia lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat vaatineet parannuksia omaistaan hoitavien asemaan – mutta tässäkin asiassa vaadittiin Perussuomalaiset hallitukseen, ennen kuin mitään tapahtui.

Vihdoin, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän johdolla, tehdään konkreettisia parannuksia omais- ja perhehoitajien asemaan. Hallitus tekee lakimuutoksen, joka turvaa omaishoitajille tarvittavat vapaapäivät ja lisää perhehoitajien palkkioita.

Jatkossa kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vuorokautta vapaata joka kuukausi. Ympärivuorokautisesti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa. Vapaat voi tulevaisuudessa käyttää myös useassa osassa. Perhehoidon vähimmäispalkkiota nostetaan noin 80 euroa kuukaudessa. Myös perhehoitajille taataan oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa, nykyisen yhden sijaan.

Muutokset tulevat voimaan heinäkuun alussa.

Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka toimii

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on tippunut merkittävästi. Hakijoita ei ole saapunut Lapin rajanylityspaikoille enää helmikuun jälkeen. Hakijoita tulee tällä hetkellä n. 3 100 hengen vuosivauhdilla. Maahanmuuttovirasto lakkauttaa nyt 33 vastaanottokeskusta, ja 10 keskuksen määräaikainen sopimus päättyy.

Nämä luvut eivät ole sattumaa. Perussuomalaisten tiukka maahanmuuttolinja hallituksessa tuottaa tulosta. Venäjän kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen itärajan vuoto on tukittu. Etelästä meriteitse Saksasta ei saavu enää turvapaikanhakijoita laivayhtiöille annettujen ankarien ukaasien seurauksena. Perussuomalaiset ministerit ja kansanedustajat löivät nyrkkiä pöytään ja loivat kovan paineen. Ponnekas työ Suomen houkuttelevuuteen liittyvien vetovoimatekijöiden vähentämiseen on myös tuottanut tulosta: Ruotsin kautta saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät ovat supistuneet radikaalisti. Tällä hetkellä tilanne on se, että Suomesta lähtee enemmän turvapaikanhakijoita kuin tänne tulee.

Perussuomalaiset ministerit jatkavat määrätietoista työtä maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseksi. Kriisi on valtava eikä se ole vielä ohi, mutta onneksi olemme hallituksessa juuri nyt. Ilman Perussuomalaisia Suomi olisi täydellisesti hukassa.

Kirjoitettu 19.3.2016

Ministeriryhmän uutistiedote

Ulkomaalaislaki tiukentuu – turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan

Hallitus jatkaa turvapaikkapoliittisen ohjelmansa toimeenpanoa ja tiukentaa sen mukaisesti ulkomaalaislakia. Muutoksilla tehostetaan ja nopeutetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä. Myös palauttaminen nopeutuu.

Muutosten myötä mikäli turvapaikkapäätöksestä haluaa valittaa, se tulee tehdä aiempaa lyhyemmässä ajassa. Valitusaika hallinto-oikeuteen lyhennetään 30 päivästä 21 päivään. Valitukset käsitellään jatkossa kahden tuomarin kokoonpanossa, kun aikaisemmin on edellytetty kolmea. Muutosten myötä tuomioistuinten työtaakka kevenee ja valituskäsittely nopeutuu. Lisäksi kustannukset pienenevät.

Myös valitusluvan myöntämisen edellytyksiä tarkistetaan. Jatkossa lainvoimainen käännyttämispäätös voidaan panna täytäntöön, jos henkilö peruuttaa valituksen ja tekee uuden turvapaikkahakemuksen. Näin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen maasta poistaminen voidaan toteuttaa heti eikä hakijalle jää mahdollisuutta pitkittää maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa uuden hakemuksen avulla.

Lakimuutoksella myös rajoitetaan turvapaikanhakijoille tarjottavaa julkista oikeusapua. Oikeusapua antaisivat jatkossa ensisijaisesti julkiset oikeusavustajat ja oikeusapuun kuuluisi avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa vain, jos se on erityisen painavista syistä tarpeen. Oikeusapuun tulee myös kustannuksia leikkaava taksajärjestelmä.

Myös oikeusavun väärinkäytöksiä estetään kun yksityiseksi avustajaksi turvapaikkakäsittelyssä voitaisiin vastaisuudessa määrätä vain asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Patrialle paras partneri

Kuluneella viikolla varmistui merkittävä yrityskauppa, kun valtio myi vähemmistöosuuden puolustuskalustoa valmistavasta Patriasta norjalaiselle Kongsbergille. Myyntiä voisi kuvata kaupaksi, jossa kaikki voittivat.

Patria on globaaleilla markkinoilla pieni toimija, mutta norjalaisyhteistyön myötä sen vientimahdollisuudet paranevat selvästi. Määräysvalta yhtiössä pysyy edelleen valtiolla, joka säilyy suurimpana omistajana. Lisäksi valtion kassaan kilahtaa 272,6 miljoonaa euroa.

Patrialla on vahvaa huolto- ja ylläpito-osaamista. Yhtiö pitää ilmavoimien koneet lentokuntoisina ja huolehtii osaltaan myös maa- ja merivoimien kalustosta. Tälle osaamiselle on kysyntää jatkossa myös Norjan suunnalta.

Perussuomalainen puolustusministeri Jussi Niinistö oli avainasemassa kaupan toteuttamisessa. Niinistö esikuntineen varmisti, että Suomen hallitus käsittelee kansallisomaisuutta viisaasti ja taloudellisesti sekä tavalla, joka vahvistaa maan työllisyyttä.

Eduskunnassa on tulevalla viikolla istuntotauko ja myöskään valtioneuvoston istuntoa ei pidetä. Seuraava PS ministeriryhmän uutiskirje ilmestyy 1.4.

Mukavaa pääsiäistä ja kevään alkua kaikille!

Kirjoitettu 13.3.2016

Byroslavia ja purkutalkoot

Byrokratian purkutalkoot

Ensimmäinen lista kuntien tehtävien karsinnasta on saatu valmisteluun ja siellä on muutama vallan mainio asia, joita Teidän kannattaa pitää kunnissanne esillä. Esimerkiksi ELY-keskusten rooli tulee muuttumaan aika merkittävästi. ELY -keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavapäätöksissä rajoitetaan. Myös hallitusohjelman mukaan kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valitusluvan saamista.

ELY -keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta ehdotetaan siirrettäväksi kokonaan kunnille. Poikkeamistoimivallan siirtäminen koskee poikkeamisen myöntämistä ranta-alueelle, jolla rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, sekä poikkeamista asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, rakennuksen suojelumääräyksestä tai poikkeamista asemakaavan laatimista varten määrätystä rakennuskiellosta. Poikkeamisen edellytyksiin ei ehdoteta muutoksia. Lisäksi alueellisen poikkeamistoimivallan soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike-, toimisto- ja toimitilarakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön.

Huomionarvoista on, että tämä lista on vasta toimenpide-esityksiä ja ovat valmistelussa. Mutta poliittisesti on oikein oivallinen paikka tutustua tuohon listaan ja nostaa sieltä paikallispoliittiseen keskusteluun esimerkiksi juuri ELY-keskusten roolin muuttaminen. Tämä hallitus tekee sen, mistä kaikissa kunnissa valitetaan yli puoluerajojen 🙂

Jos Sinulla on idea kuntien tehtävien ja velvotteiden karsimiseksi tai olet törmännyt johonkin turhaan byrokratian koukeroon, ilmianna se meille. Olemme avanneet nettilomakkeen valtuutetuillemme tätä varten.

Puoluevaltuuston kokous

Lahdessa pidetään 11.-12.6 puolueneuvoston kokous. Puolueneuvostossa on tarkoitus mm. työstää yhdessä meidän kunta- ja maakuntavaaliohjelmaa, käydä poliittista keskustelua ja ruotia puolueemme sääntöjen ensimmäistä muutosluonnosta. Nyt on juuri oikea aika vaikuttaa puolueen ohjelmatyöhön. Kuka olisi parempi laatimaan meidän kuntavaaliohjelmaa kuin omat kunnanvaltuutettumme!! Eli ilmoittautukaa joukolla mukaan täältä: LINKKI3 Ilmottautumisen yhteydessä valitaan työryhmä minkä työskentelyyn osallistutaan. Puolueneuvostossahan kaikilla meidän kunnanvaltuutetuilla on äänioikeus (jos jäsenmaksut ovat kunnossa). Nyt on aika käyttää sitä. Kaikki puolueemme jäsenet saavat osallistua kokoukseen vaikka äänioikeus on valtuutetuilla, onhan tässä taas kysymys puolueen jäsenten kokoontumisajoista ja yhteisestä kesätapahtumastamme!

Kirjoitettu 16.12.2015

Oikeaa tietoa maahanmuuttoa suunnitteleville

Ulkoministeriö saa eduskunnalta 230 000 euroa tiedotuskampanjaan, jolla on tarkoitus tavoittaa turvapaikkamatkaa suunnittelevat jo lähtömaissaan. Käynnissä on suurin kansainvaellus sitten toisen maailmansodan. Joukossa on paljon niitä, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa. Lehdistä saamme lukea, kuinka monen kohdalla Suomi ei vastannutkaan odotuksia ja paluumatkaa jo suunnitellaan.

”Ulkoministeriön ja Maahanmuuttoviraston arabiankielinen Facebook-tiedotus lokakuussa tavoitti arvioiden mukaan satoja tuhansia irakilaisia. Nyt kampanja saa jatkoa, kun uudella määrärahalla on mahdollisuus palkata henkilöitä, jotka päivittävät jatkuvasti ajankohtaista ja todellista tietoa arabiaksi ja somaliaksi Suomen olosuhteista ja mahdollisuuksista saada turvapaikka”, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Vähämäki.

”Suuren osan Suomi-kuva on salakuljettajien mainoskampanjoiden varassa. On epäinhimillistä, että ihmiset maksavat jopa 10 000 euroa vaarallisesta matkasta rikollisille vain todetakseen, että turvapaikkaa ei voi saada ja olosuhteet eivät muutenkaan vastaa odotuksia. Puhumattakaan Suomen veronmaksajille aiheutuvista kustannuksista.”

Kirjoitettu 13.12.2015

Hallituksen turvapaikkaohjelma on kovaa tavaraa

Hallitus julkisti kuluneella viikolla 80 kohdan toimenpideohjelman turvapaikanhakijakriisin hallitsemiseksi. Paperi on kovaa tavaraa. Siitä kertoo se, että vasemmistoliitto ja vihreät pöyristyivät täysin; samoin monikulttuurisuuden nimiin vannovat toimittajat. SDP:stä osa mylvi tuohtumustaan, muutama kiitteli rohkeaa ja lujatahtoista hallitusta.

Perussuomalaisten ministeriryhmä on toimintaohjelmaan tyytyväinen. Saimme läpi käytännössä kaikki keskeiset vaatimuksemme. Teemme suurin piirtein kaiken, minkä laki sallii kriisin ratkaisemiseksi. Toimenpideohjelma on pitkälti meidän käsialaamme, ja ylipäätään koko ohjelma ja kriisitoimiin ryhtyminen ovat olleet meidän ideoitamme. Ilman Perussuomalaisia mitään tällaista ei tehtäisi. Suomen turvapaikkapolitiikka kiristyy ennennäkemättömällä tavalla.

Toimenpideohjelman keskeisimpiä kohtia käsitellään tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä.

Linkin takaa se kokonaisuudessaan: Turvapaikanhakijat toimenpideohjelma

Paikallinen sopiminen on keskeinen työllisyyttä edistävä uudistus

Paikallisen sopimisen edistäminen on hallituksen keskeinen työllisyyttä edistävä rakenteellinen uudistus. Muissa pohjoismaissa paikallista sopimista käytetään jo laajasti ja olemme jääneet tässä selvästi keskeisiä kilpailijamaitamme jälkeen. Suomessakin on syytä edetä samaan suuntaan, sillä euromaailmassa, jossa devalvaatiolla ei voida palauttaa kilpailukykyä, paikallisen sopimisen tärkeys korostuu entisestään.

Paikallinen sopiminen ei tarkoita sitä, että vain yksi taho joustaa, vaan joustoa vaaditaan kaikilta osapuolilta. Työpaikkatasolla sopimalla saadaan parhaiten räätälöityä jokaisen yrityksen ja sen työntekijöiden sen hetkiseen tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu. Hallituksen tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan esimerkiksi palkoista ja työajoista. Keskeinen edellytys paikallisen sopimisen mahdollisuuksien parantamiseen on se, että lainsäädännöllä varmistetaan sekä työnantajien yhdenvertainen asema että henkilöstön asema yritysten päätöksenteossa.

Maanantaina hallitus päätti asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallisen sopimisen uudistusta. Hallituksen linjaus sai laajaa kiitosta työmarkkinajärjestöiltä.

Välikysymys työllisyydestä

Välikysymyskiiman vaivaaman opposition jo neljättä välikysymystä käsiteltiin keskiviikkona. Oppositio syyttä hallitusta työttömyyden heikosta hoidosta, vaikka hallitus on saanut kriisin syliinsä edeltäjältään ja useimmat sen toimenpiteet maamme työllisyyden parantamiseksi eivät ole vielä voimassa. Oppositiossa oleva vihervasemmisto siis käytännössä kritisoi omaa epäonnistunutta politiikkaansa. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri tiivisti hyvin edellisessä hallituksessa olleiden vihervasemmistopuolueiden saavutukset työllisyyden saralla ”Te lupasitte 100 000 uutta työpakkaa viime kaudella, mutta saitte 100 000 uutta työtöntä”.

Surkeista tuloksista huolimatta vihervasemmisto ehdotti, että jatkaisimme pääpiirteissään edellisen hallituksen linjalla: ei tehdä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, vaan laitetaan vain lisää rahaa työttömyyden hoitoon. Nykyinen hallitus näkee asian toisin: Työttömyyden hoitoon ja työmarkkinoiden rakenteisiin on saatava muutos. Vaikka hallitus on ollut vallassa vasta lyhyen aikaa, pieni käänne parempaan näyttää jo tapahtuneen. Työllisyys on kasvanut viime kesästä alkaen 15 000 työpaikalla

Kirjoitettu 8.12.2015

Valtioneuvosto tiedottaa

Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma

Kirjoitettu 8.12.2015

Ministeriryhmän tiedote

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään

Hallitus työstää sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän johdolla uudistuksia, joiden myötä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään merkittävästi.

Uudessa kotouttamisjärjestelmässä lähdetään nimenomaan siitä, että sosiaaliturva on vastikkeellista ja etenkin oleskeluluvan saaneilta henkilöiltä edellytetään monenlaisia asioita. Raha ei tule automaattisesti. Samassa yhteydessä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan tasoa pienennetään. Seuraava tavoite on siirtyä rahallisesta tuesta ruoka- ja vaatekuponkeihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Oppositio ja media ovat tällä viikolla ilakoineet hallituksen päätöksestä korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Liikkeellä on ollut paljon väärää tietoa. Median ja opposition mukaan hallitus on valmistellut muutoksen salassa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Päätös asiasta on tehty jo keväällä hallitusneuvotteluiden yhteydessä, ja se on kirjattu hallitusohjelmaan.

Asiakasmaksuihin ja maksukattoon tehdään joka toinen vuosi indeksikorotukset, ja sen lisäksi hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksuasetuksessa olevia tasasuuruisia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäisrajoja nostetaan. Enimmäisrajojen puitteiden mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät päättävät itse, paljonko ne perivät maksua tai perivätkö lainkaan. Hallituksen päätöksellä mahdollistetaan asiakasmaksujen nosto, mutta kunnat päättävät tästä lopulta itse.

Esitys hallintarekisteristä kaatui

Farssin mittasuhteet saanut hallintarekisterisotku tuli tällä viikolla päätökseensä, kun hallitus päätti lopulta kaataa esityksen. Arvopaperikeskusasetus annetaan nyt ilman sitä.

Perussuomalaiset on päätökseen tyytyväinen. Emme kannattaneet rekisteriin siirtymistä missään vaiheessa. Asiantuntijalausunnot olivat suoraan sanoen tyrmääviä. Suurimpana ongelmana nähtiin avoimuuden puute. Lisäksi nykymalli toimii oikein hyvin, eikä edes mikään EU-lainsäädäntö edellytä Suomea siirtymään hallintarekisteriin. Euroopassa rekisteröinti on tällä hetkellä vallitseva malli, mutta kehitys kulkee koko ajan kohti laajempaa läpinäkyvyyttä ja aktiivista omistajuutta eli Suomen mallia.

Perussuomalaiset ei hyväksy EU:n asedirektiivin muutosehdotusta

Hallitus vastustaa puolustusministeri Jussi Niinistön johdolla EU:n asedirektiivin muutosehdotusta. Asia on perussuomalaisille tärkeä. Direktiivin hyväksyntä voisi johtaa vapaaehtoispohjalta toteutettavien reserviläisammuntojen loppumiseen kokonaan. Tämä olisi Suomen puolustuskyvyn kannalta erittäin ongelmallista. Puolustusministeri Niinistö ja Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ovat tehneet runsaasti työtä vaikuttaakseen direktiivin valmisteluun.

Perussuomalaiset ovat muistuttaneet hallituskumppaneita siitä, että Suomen puolustusratkaisuun puuttuminen ei kuulu Euroopan komission toimivaltaan

Kirjoitettu 27.11.2015

Opposition varjobudjetit onnettoman epärealistisia

Keskiviikkona 25.11. eduskunnassa käsiteltiin oppositioryhmien varjobudjetteja. Oppositio on pitkin syksyä arvostellut hallituksen talouspolitiikkaa, joten hallituksessa oli jo pitkään mielenkiinnolla odotettu opposition ehdotuksia Suomen talouden kääntämiseksi. Valitettavasti oppositiosta ei realistisia vaihtoehtoja löytynyt.

Vihreät ja vasemmistoliitto tarjosivat lääkkeeksi ennen kaikkea valtion velkaantumisen lisäämistä entisestään sekä verotuksen ankaraa korottamista. Vihervasemmisto halusi erityisesti korottaa yrittäjien verotusta sekä erilaisia energiaveroja. Solidaarisuudesta jatkuvasti muistuttava vihervasemmiston into korottaa energiaverotusta on erityisen kummallista, sillä useissa tutkimuksissa energiaverojen on todettu iskevän kaikkein ankarimmin juuri pienituloisiin.

Suurimman pettymyksen aiheutti kuitenkin SDP, jolta olisi suurimpana oppositiopuolueena toivonut uskottavalla pohjalle rakennettua vaihtoehtoa. Vielä vuosi sitten valtiovarainministerinä ollessaan Antti Rinne ohjeisti oppositiopuolueita siitä, että vaihtoehdot on perustettava realistisiin lukuihin. Nämä opit olivat selvästi unohtuneet, sillä demarien vaihtoehtobudjetissa oli satojen miljoonien edestä täysin hatusta vedettyjä tuloja.

Muutenkin demareiden vaihtoehto oli monin osin ristiriidassa heidän aiempien puheiden kanssa. Puheet vientivetoisen kasvun tärkeydestä eivät sovi oikein yhteen sen kanssa, että puolue haluaisi heikentää energiaintensiivisen vientiteollisuutemme kilpailukykyä korottamalla energiaverotusta. Hiukan vaikea on ymmärtää SDP:n halua kiristää veroja lähes miljardilla eurolla ja panostaa satoja miljoonia lisää kehitysapuun, maahanmuuttoon sekä muun muassa ympäristö-, ihmisoikeus- ja naisjärjestöjen avustuksiin. Näillä tuskin Suomi saadaan taas nousuun. SDP:n nykyinen talouspolitiikka onkin niin lähellä vasemmistoliitoa sekä vihreitä, että se voidaan hyvin lukea kuuluvaksi vihervasemmistoon.

Kaikkia oppositiopuolueita yhdisti halu kaataa satoja miljoonia lisää kehitysapuun.

Perusteettomat turvapaikanhakijat maasta ulos – maahan jäävät kotoutettava

Pakolaiskriisin ratkaisukeinojen etsiminen jatkuu. Tärkeintä on rajoittaa turvapaikanhakijoiden määrää. Oleskelulupakäytäntöjä on jo tiukennettu huomattavasti ja nk. vetovoimatekijöitä poistetaan koko ajan. Kielteisen päätöksen saaneet täytyy palauttaa nopeasti ja valitusrumba katkaista. Pikakäännytykset on tehtävä heti rajalla.

Ne, jotka saavat jäädä maahan, täytyy sitouttaa suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin. Suomessa toimitaan Suomen pelisäännöillä. Tulijan on osallistuttava kotouttamistoimiin. Sitouttamalla sääntöihin ennaltaehkäisemme radikalisoitumista ja häiriökäyttäytymistä.

Pyrimme välttämään myös sitä, että turvapaikanhakijat lojuvat toimettomina vastaanottokeskuksissa. Katsomme, että tämä on turvallisuusriski ja pyrimme korostamaan toimillamme tulijoiden omaa aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta. Keskeinen periaate on, että maahanmuuttajille ei kuitenkaan rakenneta ohituskaistoja.

Turvapaikanhakijat voivat esimerkiksi hoitaa itse monia vastaanottokeskusten askareita. On parempi, että tulijat ovat lapion tai haravan varressa sen sijaan että notkuisivat päivät pitkät kaupungilla.

Kirjoitettu 21.11.2015

Perussuomalaisten uutiskirje

Perussuomalaisten ministeriryhmä

Eläkeläisten asumistukea ei leikata

Perussuomalaiset ovat ministeri Hanna Mäntylän johdolla muuttaneet hallituksen aikomusta leikata eläkeläisten asumistukea. Eläkeläisten asumistuki säilyy nyt ennallaan ja lisäksi takuueläke nousee – kiitos Perussuomalaisten. Me olemme hallituksessa pitämässä myös kaikkein pienituloisimpien puolia.

Oppositio yrittää niittää kunniaa kyseisistä päätöksistä. SDP:llä tai vihreillä ei kuitenkaan ollut osaa eikä arpaa niissä pöydissä, joissa päätökset tehtiin. Viime kaudella SDP lupasi takuueläkkeeseen korotuksen, mutta puolue ei koskaan pitänyt lupaustaan. Tarvittiin Perussuomalaiset hoitamaan sekin asia kuntoon.

Perussuomalaiset pyrkivät saamaan pikakäännytykset Suomen ja Ruotsin väliselle rajalle

Ministeri Hanna Mäntylä esitti tällä viikolla hallituksen maahanmuuttotyöryhmän kokouksessa turvapaikanhakijoiden pikakäännytyksiä Ruotsin vastaiselle rajalle. Ruotsi on turvallinen maa ja pikakäännytysten tulee olla mahdollisia myös meillä – kuten Norjassa. Perussuomalaiset vaativat, että tämä asia selvitetään nopeasti ja toteutetaan.

Kun Perussuomalaisten esitys tuli julkisuuteen, pääoppositiopuolue SDP kiirehti heti lyttäämään sen. Puolue haluaisi pitää ovet auki kaikille Suomeen haluaville. Kansanedustaja Nasima Razmyar ilmoitti, että pikakäännytykset olisivat kalliita ja vastuuttomia, ja toivoi, ettei muu hallitus ajattele Mäntylän tavoin.

Perussuomalaiset eivät tästä tietenkään hätkähdä. Meidän mielestä kallista ja vastuutonta olisi olla toimimatta tässä tilanteessa. Turvapaikanhakijavirta Suomeen täytyy saada pysähtymään, ja siihen tavoitteeseen pääseminen vaatii lisää toimenpiteitä.

Hallitukselta tukea Saloon Microsoftilta irtisanottujen työllistymiseksi

Hallitus on työministeri Lindströmin johdolla päättänyt myöntää 22 miljoonaa euroa Saloon tukeakseen alueen työllisyyttä. Hallitus tukee alueen talouden elpymistä rahoittamalla jo toimivien yritysten kasvua, houkuttelemalla uusia investointeja sekä edistämällä uuden yritystoiminnan syntymistä.

Salon seudun viime vuosien työpaikkamenetykset ovat olleet poikkeuksellisen äkillisiä ja rajuja. Lisärahoituksella autetaan Microsoftilta irtisanottujen työllistymistä ja yrittäjäksi ryhtymistä.

Perussuomalaiset AECR-puolueryhmään Euroopassa

Perussuomalaiset liittyivät eurooppalaisten konservatiivi- ja reformistipuolueiden kattojärjestöön AECR:ään (Alliance of European Conservatives and Reformists) viime viikonloppuna Tunisiassa pidetyssä kokouksessa. Liittyminen lujittaa entisestään puolueemme kansainvälisiä suhteita ja vahvistaa vaikutusvaltaamme Euroopan tason yhteistyössä.

AECR-ryhmään kuuluu jäseniä 20 eri maasta, joista osa kuuluu Euroopan unioniin, osa ei. Lisäksi ryhmällä on alueellisia kumppaneita mm. Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa

Kirjoitettu 21.11.2015

Välikysymys hallituksen liikennepolitiikasta

Hallitus panostaa tulevaisuuteen – paremmat tiet johtavat parempaan elintasoon

Liikenneinfraan pitkän ajan saatossa syntyneen korjausvelan poistaminen on tämän vaalikauden tärkein tehtävä. Tämän asian totesi jo viime vaalikaudella toiminut parlamentaarinen yhteistyöryhmä.

Tieverkon nykyinen korjausvelka on kertynyt merkittävissä osin 2000-luvun alusta lähtien. Kun tarkastellaan viimeistä 12 vuoden jaksoa, liikenneministerin salkku on kuulunut kolme vuotta vasemmistoliiton ja neljä vuotta SDP:n ministereille. Ongelma on yhteinen. Nyt hallitus toimii parlamentaarisen yhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti ja tekee niitä päätöksiä, joita työryhmä linjasi.

Hyvä liikenteen sujuvuus ja luotettavuus on koko yhteiskuntamme perusedellytys. Perussuomalaisille on päivänselvää, että koko liikenneinfran kunto ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien turvaaminen ovat keskeisiä valtiovallan tehtäviä. Toisin kuin edeltäjänsä, nykyinen Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitus on ymmärtänyt liikenteen ja liikenneinfran tärkeyden niin kansalaisille kuin maamme teollisuudellekin. Me haluamme hoitaa asiat kuntoon. Vuosikymmenien ajan jatkuneita laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata puolessa vuodessa.

Korjausliike on käynnissä: istuva hallitus panostaa tällä vaalikaudella merkittävästi liikenneinfraan, erityisesti perusväylänpitoon, yksityisteiden avustuksiin sekä metsäteiden kunnostuksiin. Me perussuomalaiset ymmärrämme totisesti sen, että metsä- ja paikallisteiden mahdollistama keskeytymätön puuvirta on maamme teollisuudelle kilpailuvaltti, jota tulee vaalia. Juuri työpaikkojen ja teollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi hallitus tekee pitkäjänteistä ja ennakoivaa politiikkaa.

Auton käytön kustannuksia on alennettava – tasa-arvoa liikkumiseen

Maassamme on vanhastaan, edellisten hallitusten säätämiä liikenteeseen kohdistuvia veroja ja maksuja, joista kärsivät erityisesti paljon työssään autoilevat sekä hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvat. Lisäksi meillä on Euroopan vanhimpiin kuuluva autokanta. Hallitus alentaa autoveroa, jotta autokanta uudistuisi ja liikenneturvallisuus paranisi. Omalta osaltaan tietyt EU:sta tulevat päätökset ovat ohjanneet tähän. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa pitää autoilun kustannukset sellaisina, että eläminen koko maassa – myös maaseudulla – on mahdollista. Tämän vuoksi hallitus ei myöskään nosta polttoaineveroa.

Oppositio nostaa esiin myös Y-junavuoron lakkauttamisen. Kyseinen lakkautuspäätös ei kuitenkaan ole hallituksen päätös, vaan on VR:n oma, liiketaloudellisin perustein tehty leikkauspäätös. Hallitus leikkasi joukkoliikenteenostorahoja pienehkön summan, mutta VR:n vastaus leikattavien reittien muodossa oli yllättävä ja huomattavasti suurempi kuin leikattujen määrärahojen määrä olisi edellyttänyt. VR pystyi tekemään tämän esityksensä omasta monopoliasemastaan johtuen. Onneksi kuitenkin hallituksen valveutunut liikenneministeri neuvotteli tilanteen inhimillisemmäksi. Hallitus etsii aktiivisesti korvaavaa liikennettä leikattaville reiteille. Meidän pitää myös muistaa, että raideliikenteen kilpailutilanne voi muuttua. Kansalaisille tämän pitäisi näkyä parempina palveluina ja edullisempina matkalippuina.

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen liikenneverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa-arvoiselle liikkumiselle. Perussuomalaiset toimivat jatkossakin hallituksessa vakaasti ja vastuullisesti siten, että kansalaisten liikkuminen on turvallista ja kohtuuhintaista. Haluamme myös parantaa perusteollisuutemme toimintaedellytyksiä maassamme. Perussuomalaiset toimivat aina suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta. Niinpä hallitus ottaa käyttöön raskaan liikenteen vinjettimaksun, jolla erityisesti ulkomainen ammattiliikenne saadaan osallistumaan teidemme ylläpitokustannuksiin. Kotimaiselle ammattiliikenteelle syntyvät kustannukset hallitus korvaa EU:n sallimissa puitteissa.

Ihminen nostettava liikennepolitiikan keskiöön

On hyvä, että liikennepolitiikkaan kiinnitetään huomiota. Liikennepalvelut kokonaisuudessaan ovat muutoksen kourissa ja vanha jyrkkä eri liikennemuotojen jaottelu tulee muuttumaan: ihminen nousee liikennepolitiikan keskiöön ja liikkuminen nähdään palveluna. Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, mutta ottaa huomioon liikenteen kehitys ja uudistuminen. Hallituksen tavoitteena on pysyä ajan hermolla. Opposition kriittisestä sparrauksesta on meille apua tässä työssä.

Suomen tiestö on huonossa kunnossa. Siinä oppositio on oikeassa. Uudetkin liikennemuodot tarvitsevat alleen laadukkaan infran. Nykyinen hallitus on istunut vasta 23 viikkoa. Emme ole saaneet vielä kaikkea valmiiksi. Suunta on kuitenkin oikea. Oppositio, tehkäämme yhteistyötä. Työtä riittää!

Lisätietoja:

Kansanedustaja Ari Jalonen

09-432 3050

Meri Leppänen

Tiedottaja / Information Officer

meri.leppanen@nulleduskunta.fi

+358-(0)50-574 2139

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä / The Finns Party Parliamentary Group

Kirjoitettu 14.4.2015

Karkkilan Perussuomalaisten vaalitapahtuma

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja nauttimaan vaalihuumasta.

Paikalla karkkilalainen Ville Saukkola, eduskuntavaaliehdokkaita sekä perusväkeä.

Tarjolla Wasken makkaraa.

Torilla tavataan!

Karkkilan tori 10.4.2015

Kirjoitettu 28.12.2014

Karkkilan ala-asteille heijastimia

Karkkilan Perussuomalaiset ovat lahjoittaneet heijastimia Ahmoon, Nyhkälän, Haukkamäen ja Tuorilan kouluihin. Heijastimet luovutettiin koulujen rehtoreille ja ne jaetaan pääosin 3-luokkalaisille.

Kirjoitettu 12.12.2014

kansanedustajaehdokas Karkkilaan

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri valitsi kokouksessaan kansanedustajaehdokkaaksi Ville Saukkolan Karkkilasta. Ville Saukkola on koulutukseltaan yo, merkonomi, kokki ja poliisi.

Poliisina hän on työskennellyt noin 8 vuotta. Ennen poliisiuraa hän toimi useissa eri tehtävissä teleoperaattori Elisalla. Viimeisten kolmen vuoden aikana hän on toiminut satunnaisesti myös ns. keikkatyöntekijänä pienessä nuorisokodissa.

Luottamustehtäviä: valtuutettu, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ja ympäristölautakunnan jäsen.

Saukkolan tavoittaa parhaiten sähköpostitse osoitteesta ville@nullsaukkola.fi tai puhelimitse 0505056166.

Kirjoitettu 29.8.2014

Syyskokous

Karkkilan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous 10.12.2014 klo 18.00
ABC Masuuni, Santasalonkatu 2, ala- kabinetti
Kirjoitettu 2.6.2014

EU-parlamentti valittu

Äänet on laskettu, pulinat pois! Karkkilassa saimme tulokseksi 16,9% kannatuksen. Brysselin koneeseen laitettiin istuva meppi Sampo Terho aisaparinaan Jussi Halla-aho.

Kirjoitettu 3.4.2014

EU-vaalit lähestyy!

Vain äänestämällä voit vaikuttaa asioihin. Jättämällä äänestämättä hyväksyt nykytilanteen. Perussuomalaisten ehdokkaat näet valikossa “EU-vaaliehdokkaat”