Ministeriryhmän tiedote

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään

Hallitus työstää sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän johdolla uudistuksia, joiden myötä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään merkittävästi.

Uudessa kotouttamisjärjestelmässä lähdetään nimenomaan siitä, että sosiaaliturva on vastikkeellista ja etenkin oleskeluluvan saaneilta henkilöiltä edellytetään monenlaisia asioita. Raha ei tule automaattisesti. Samassa yhteydessä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan tasoa pienennetään. Seuraava tavoite on siirtyä rahallisesta tuesta ruoka- ja vaatekuponkeihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Oppositio ja media ovat tällä viikolla ilakoineet hallituksen päätöksestä korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Liikkeellä on ollut paljon väärää tietoa. Median ja opposition mukaan hallitus on valmistellut muutoksen salassa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Päätös asiasta on tehty jo keväällä hallitusneuvotteluiden yhteydessä, ja se on kirjattu hallitusohjelmaan.

Asiakasmaksuihin ja maksukattoon tehdään joka toinen vuosi indeksikorotukset, ja sen lisäksi hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksuasetuksessa olevia tasasuuruisia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäisrajoja nostetaan. Enimmäisrajojen puitteiden mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät päättävät itse, paljonko ne perivät maksua tai perivätkö lainkaan. Hallituksen päätöksellä mahdollistetaan asiakasmaksujen nosto, mutta kunnat päättävät tästä lopulta itse.

Esitys hallintarekisteristä kaatui

Farssin mittasuhteet saanut hallintarekisterisotku tuli tällä viikolla päätökseensä, kun hallitus päätti lopulta kaataa esityksen. Arvopaperikeskusasetus annetaan nyt ilman sitä.

Perussuomalaiset on päätökseen tyytyväinen. Emme kannattaneet rekisteriin siirtymistä missään vaiheessa. Asiantuntijalausunnot olivat suoraan sanoen tyrmääviä. Suurimpana ongelmana nähtiin avoimuuden puute. Lisäksi nykymalli toimii oikein hyvin, eikä edes mikään EU-lainsäädäntö edellytä Suomea siirtymään hallintarekisteriin. Euroopassa rekisteröinti on tällä hetkellä vallitseva malli, mutta kehitys kulkee koko ajan kohti laajempaa läpinäkyvyyttä ja aktiivista omistajuutta eli Suomen mallia.

Perussuomalaiset ei hyväksy EU:n asedirektiivin muutosehdotusta

Hallitus vastustaa puolustusministeri Jussi Niinistön johdolla EU:n asedirektiivin muutosehdotusta. Asia on perussuomalaisille tärkeä. Direktiivin hyväksyntä voisi johtaa vapaaehtoispohjalta toteutettavien reserviläisammuntojen loppumiseen kokonaan. Tämä olisi Suomen puolustuskyvyn kannalta erittäin ongelmallista. Puolustusministeri Niinistö ja Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ovat tehneet runsaasti työtä vaikuttaakseen direktiivin valmisteluun.

Perussuomalaiset ovat muistuttaneet hallituskumppaneita siitä, että Suomen puolustusratkaisuun puuttuminen ei kuulu Euroopan komission toimivaltaan

Kirjoitettu 8.12.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa