Holhoaminen ja byrokratia pois rakentamisesta – lisää elinvoimaa

Miten Karkkilassa tulee varautua tulevaisuuteen, jos tulee talousmyrskyjen aiheuttamia vahinkoja. Asukkaiden saamiseksi olisi syytä poistaa tarpeettomia rakenteellisia esteitä.

Kaupunkialuetta on ryhdyttävä kehittämään rakentamisen suhteen, mistä ensimmäinen keino olisi alueellinen poikkeaminen. Eli kaupunki voi erityisestä syystä päättää rakentamisrajoituksien poistamisesta ja sallia poiketa laajemmalla kuin yhden rakennuspaikan käsittävällä alueella silloin, kun kysymys on asemakaava-alueella olemassa olevan asuin-, liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Päätös alueista tulisi tehdä valtuustotasolla, kuten kaavojenkin suhteen on.

Toiseksi on otettava käyttöön sallivampi haja- asutusalueen rakentaminen muuttamalla rakennusjärjestystä ja kantatila- oikeuslaskelmaa. Laskelmaa tulisi muuttaa siten, että ensimmäistä 10 ha kohti sallittu neljä rakennuspaikka säilyisi, ja sen jälkeen saisi 10 ha kohti yhden rakennuspaikan.

Kolmanneksi rakennusjärjestyksessä tulisi sallia suurempi rakennus- oikeus isommille yli 1 ha tonteille, jotta mahdollistettaisiin myös pienimuotoinen yrittäminen. Liiallinen holhoaminen tulisi poistaa rakennusjärjestyksen muutoksella poistamalla turha luvitus.

Näillä keinolla päästäisiin alkuun Karkkilan kaupungin suhteen kilpailussa muiden lähialueiden kanssa ja saataisiin lisää asukkaita ja toimeliaisuutta.

Timo Hongell
puheenjohtaja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa