Demokratiaako Karkkilan tyyliin?

Luottamuspaikkaneuvotteluissa puolueiden kesken pohjana käytettiin pisteytysjärjestelmää. Järjestelyissä ei pisteytetty Karviaisen hallituspaikkoja vaikka perussuomalaiset sitä vaativat, vaan todettiin, että neuvottelut käydään Vihdin kanssa erikseen. Jäimme käsitykseen, että ne ovat poliittiset neuvottelut.

Karviaisen paikkoja valittaessa käytetään suhteellista vaalitapaa, jolloin koko Karviaisen alueen eri puolueiden äänet lasketaan yhteen. Laskennassa suurimmiksi, eli kahden hallituspaikan puolueiksi muodostuivat kokoomus, sdp ja keskusta. Mitä tapahtui! Meille tuli vain ilmoitus, että kokoomus, sdp ja keskusta edustavat Karkkilaa Karviaisen hallituksessa, vaikka kokoomuksen ja keskustan kannatus heikkeni kuntavaaleissa. Suurin vaalivoittaja perussuomalaiset jätettiin ulkopuolelle.

Ilmoitettiin myös henkilöt, jotka on hallitukseen valittu. Herää kysymys – ketkä valitsivat ja päättivät, missä ja milloin? Karviaisen perussopimuksen muutokset vanha valtuusto nuiji viimeisessä kokouksessaan läpi lähes yksimielisesti, ainoastaan perussuomalaiset ja vihreät vastustivat. Uusi perussopimus on sen muotoinen, että siinä annetaan Karviaiselle ja sen hallitukselle paljon lisää päätäntävaltaa. Esimerkiksi neljän vuoden toimipaikkasuoja vapautettiin vuosittaisen tarkastelun alaiseksi.

Karviainen voi nyt melko vapaasti päättää toimipaikoistaan ja toiminnastaan. Kaupunginvaltuustolla ja -hallituksella on nyt hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua Karviaisen tekemisiin. Karviaisen kulut ovat n. 2/3 kaupungin menoista eli lähes 30 miljoonaa euroa.

Se on niin suuri osuus, että sillä on valtaisa merkitys kaupungin taloudelle. Edellä kerrotun perusteella Karkkilan perussuomalaiset eivät juurikaan voi vaikuttaa Karviaisen toimintaan, eikä kaupungin suurimpaan menoerään. Meille ei ole annettu sitä mahdollisuutta.

julkaistu Karkkilalaisessa 6.2.2013

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa