Paskalakiin muutoksia ja veropakolaisuudelle loppu

Jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti

Hallitus sopi tällä viikolla jätevesiasetuksen eli ns. paskalain merkittävästä lieventämisestä juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa aikanaan sovittiin. Asia on Perussuomalaisille mieluinen. Päätös on tehty meidän vaatimuksestamme.

Haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyä muutetaan selkeämmäksi ja järkevämmäksi. Jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa, ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä. Näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen määräaikaa myöhennetään syksyyn 2019. Lisäksi kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai jos kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi.

Muilla alueilla ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt vapautetaan velvoitteista. Niiden kohdalla jätevesisäädäntöä joutuu noudattamaan vain siinä tapauksessa, että kiinteistöön rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai korjataan kokonaisuudessaan. Toinen poikkeama on rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Käytännössä kynnys asettuu siis varsin korkealle.

Uusi verosopimus Portugalin kanssa – veropakolaisuudelle loppu

Hallitus on saanut neuvoteltua uuden verosopimuksen Portugalin kanssa. Sopimuksen ydin on se, että jatkossa Suomi voi alkaa verottaa Portugaliin maksettavia yksityisen alan eläkkeitä. Toisin sanoen Suomessa tienattavista eläkkeistä pitää maksaa verot Suomeen. Tähän saakka Portugaliin muuttaneet suomalaiset ovat voineet saada yksityisen sektorin eläketulonsa verovapaasti, ja moni on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja paennut kotimaan verottajaa.

Sosiaalidemokraatit puhuivat kyseisestä epäkohdasta paljon viime kaudella, mutta niin vain tässäkin asiassa tarvittiin Perussuomalaiset hallitukseen, ennen kuin ongelma saatiin korjattua.

Ennätysmäärä turvapaikanhakijoita lähtee takaisin kotiinsa

Yhä useampi Suomen tiukentuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan pettynyt turvapaikanhakija on päättänyt lähteä vapaaehtoisesti takaisin kotiin. Monet lähtevät jo ennen lopullisen turvapaikkapäätöksen valmistumista. Maahanmuuttoviraston mukaan palaajia on ollut alkuvuodesta ennätysmäärä.

Nato-arvio valmistui

Neljän ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijan laatima Nato-arvio luovutettiin pe 29.4. ulkoministeri Timo Soinille. Arvion laatimisesta sovittiin aikoinaan hallitusneuvotteluissa.

Arviosta on syytä muistaa, että se ei ole hallituksen asiakirja vaan itsenäinen asiantuntija-arvio, joka toimii tausta-aineistona hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinnalle. Se toivottavasti myös rohkaisee avoimeen ja ennakkoluulottomaan Nato-keskusteluun Suomessa.

Kirjoitettu 30.4.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa